Početna / Aktuelno / Istorijat / Galerija / Rukovodstvo / Kontakt

Međunarodni dan sestrinstva 2018. godine

Više slika možete pogledati ovde.

Najnovija obaveštenja

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara uputila molbu ministarstvu zdravlja.

Predlog za izmenu i dopunu pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.

Predlog, izmena i dopuna pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Urgencija za pokretanje postupka za izmenu i dopunu pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstene službe.


Važni dokumenti:


Važni portali:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije:
www.kmszts.org.rs

Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije
www.szr.org.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Poseta Užičanima, Septembar 2015.

Više slika možete pogledati ovde.

Proslava u Požarevcu, Novembar 2013.

Više slika možete pogledati ovde.

Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin je 17. i 18. septembra 2010. godine
ugostio savez zravstvenih radnika Užice

Više slika možete pogledati ovde.

23. Aprila 2010. godine održana je godišnja skupština i obeleženo
40 godina postojanja saveza

Više slika možete pogledati ovde.

12. Novembra u prostorijama bolničke biblioteke u 17 časova održan je stručni sastanak sa temom PREVENCIJA I LEČENJE DIJABETES MELITUSA

Više slika možete pogledati ovde.


Oktobarski susreti 2009.

Više slika možete pogledati ovde.

Stručni sastanak 24. septembar, gost predavač je bila Zorica Zurovac -glavna med sestra KBC Zvezdara

Više slika možete pogledati ovde.

Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin je 18. i 19. septembra bio u poseti Savezu zdravstvenih radnika Užice

Više slika možete pogledati ovde.

 

Designed by SrX   © Savez Zdravstvenih Radnika Zrenjanin 2009. - 2018. All Rights Reserved