Početna / Aktuelno / Galerija / Rukovodstvo / Kontakt / Online testovi


SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastancima :
 HPV infekcije
Predavača : Koložvari dr Ljiljana, spec.pedijatar,
Dom zdravlja Zrenjanin Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije
odlukom broj : 153-02- 2506/2017-01/149/A- 1-1910/17od 18.08.2017.
i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:
lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Zaštita od jonizujućeg zračenja u radiologiji
Predavača : Petrovački dr Mića, spec.radiolog, Opšta bolnica Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije
odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/247/A- 1-1431/17od 19.05.2017.
i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:
lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN
15.11.2017. U 15 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA
NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM
SASTANAKU.
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
SRBIJE


DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA- TEHNIČARA I BABICA SRBIJE

I NACIONALNI KONGRES GLAVNIH SESTARA SRBIJE


“ ZNANJEM DO PROMENA”

Poštovane kolege i koleginice, kompletan program i sve važne informacije možete pogledati na sledećem linku.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete strucnim sastancima :

? Perikarditis u decijem uzrastu Predavaca : Stankovic dr Tanja, pedijatar, Opšta bolnica Zrenjanin Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/252/A- 1-1436/17od 19.05.2017.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

? Efikasniji pristup lecenju hipertenzije fiksnim kombinacijama Predavaca : Ðurin dr Sanja, internista kardiolog, Opšta bolnica Zrenjanin Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/151/A- 1-1912/17od 19.08.2017.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN 12.10.2017. U 15 h ZA CLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NECLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUCNOM SASTANAKU.

Registracija ucesnika na dan održavanja strucnog sastanka.

 

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem " Snaga, pobeda, znanje " , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 25.10.-29.10.2017.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene autore strucnih saopštenja da ispoštuju navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naucno strucni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Simpozijum ce biti akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i bice izbodovani autori strucnih saopštenja, kao i pasivni ucesnici sa odredenim brojem bodova.

Kriterijume za strucne radove clanova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za Simpozijum I kategorije " Snaga, pobeda, znanje " Zlatibor 25.10.-29.10.2017. možete pogledati na sledecem linku.

Prvo obaveštenje možete pogledati na sledecem linku.

Formular za prijavu i rezime možete preuzeti na sledecem linku.

 

Najnoviji informator Opšte bolnice "Ðorde Joanovic" "Glas bolnice" možete pogledati na sledecem linku.

 

KONKURS

Za dodelu "Srebrnog znaka" koji će se i ove godine, tradicionalno, uručiti, 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.
Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka.
Konkurs je otvoren do 07.05.2017. godine.
Svečana akademija, na kojoj će se dodeliti Srebrni znaci i Povelje, biće održana 12.05.2017.godine u Zrenjaninu

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom konkursu i na svečanoj akademiji u Zrenjaninu
Potrebnu dokumentaciju poslati na adesu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, Svetosavska 31, Komisija za dodelu nagrada i priznanja SZR Zr, sa naznakom za predsednika komisije Majer Margit školski dispanzer.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom ili lično!

Kriterijume možete pogledati na sledećem linku.

 

Poštovane kolege i koleginice,

12.05.2017.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara. Kompletno obaveštenje i kriterijume možete pogledati na sledećem linku.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU IZBORNE SKUPŠTINE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN 

Na sastanku Upravnog Odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin održanom 28. februara 2017.g . na predlog predsednika Saveza a u skladu sa Statutom clan 16. i 17. doneta je odluka da se 28. aprila 2017.g. održi izborna Skupština Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za mandatni period 2017. – 2021. godina. Po Statutu na izbornoj Skupštini bira se predsednik i sekretar Saveza i verifikuju mandati clanova Upravnog Odbora. Zainteresovani clanovi koji žele da konkurišu na mesto predsednika Saveza pismenu prijavu sa profesionalnom biografijom, planom rada i razvoja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin mogu dostaviti Sevezu zdravstvenih radnika Zrenjanin do 21. aprila 2017.g.

Adresa: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin Svetosavska 31, 23000 Zrenjanin

 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Povodom Dana laboranata

Da prisustvujete stručnim sastancima :

  • Intraoperativno spašavanje krvi

Predavača : Tešić dr  Ivana, spec.transfuziolog

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1811/2016-01/106/A-1-1255/16 od 23.05.2016. i za slušaoce nosi 1 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

  • Transfuziološki aspekti prenatalne zaštite trudnica

Predavača : Tešić dr  Ivana, spec.transfuziolog

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1811/2016-01/216/A-1-1477/16 od 23.05.2016. i za slušaoce nosi 1 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

  • Polifenoli-moćni antioksidansi

Predavača : Gordana Ksionžik, spec.farmaceutske tehnologije

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2768/2016-01/231/A-1-2144/16 od 18.08.2016. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.


KULTURNI CENTAR ZRENJANIN

06.04.2017. U 15 h


ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD za 3 STRUČNA SASTANKA!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

Pored stručnog dela, biće dodela Povelja i Zahvalnica za nagrađene laborante.


Pozivamo Vas da svi zajedno uveličamo Dan laboranata

 

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije (prve kategorije) sa međunarodnim učešćem "  Promocija znanja " , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 17.05.-21.05.2017.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kompletno obaveštenje možete pročitati na sledećem linku.

Prvo obaveštenje možete pročitati na sledećem linku.

Rezime možete pročitati na sledećem linku.

 

 

OBAVEŠTENJE

 Poštovane koleginice i kolege,

06.04.2017.godine obeležiće se Dana laboratorijskih tehničara u Kulturnom centru Zrenjanin u 15 h sa stručnim predavanjem i sa dodelom povelja zaslužnim laboratorijskim tehničarima. Detalje pogledajte na sledećem linku.

 

Mole se svi članovi iz privatnih praksi da uplate članarinu za I deo 2017. godine i da dokaz uplate dostave na stručnom sastanku 16.03.2017.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastancima :

  • Rast i uhranjenost dece i adolescenata

Predavača : Pejović Slađana, specijalista strukovna medicinska sestra, Dom zdravlja Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2768/2016-01/234/A-1-2147/16 od 18.08.2016.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

  • Medicinski značaj praćenja telesnog rastenja

Predavača : Đurić dr Živojin, pedijatar, Dom zdravlja Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2768/2016-01/232/A-1-2145/16 od 18.08.2016.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN
16.03.2017. U 15 h

 

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANAKU.
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

 

Na redovnoj Skupštini DMSBS SUZRS 16.02.2017. u Leskovcu, a na predlog SZR Zr:

1. Koprivica Miroslav strukovna medicinska sestra izabran za predsednika Sekcije urgentne medicine

2. Milanov Maja medicinska sestra izabrana u IO Sekcije urgentne medicine

3. Stanić Slobodan medicinski tehničar izabran u IO Sekcije opšte medicine


Na redovnoj Skupštini Društva zubnih tehničara Srbije SUZRS 23.02.2017. u Beogradu, a na predlog SZR Zr:

1. Zoran Grujić zubni tehničar izabran za podpredsednika Društva zubnih tehničara Srbije


 

Vesti iz prethodnih godina možete pročitati klikom na željenu godinu:

2020 /2019 /2018 /2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

 


Važni dokumenti

Važni portali:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije:
www.kmszts.org.rs

Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije
www.szr.org.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

   

Designed by SrX   © Savez Zdravstvenih Radnika Zrenjanin 2009. - 2020. All Rights Reserved