Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Početna / Aktuelno / Istorijat / Galerija / Rukovodstvo / Kontakt

OBELEŽEN 12. MAJ – MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA u organizaciji SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
10.05.2018. Zrenjanin, Zrenjaninsko Pozorište, SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANJIN


Međunarodni dan sestrinstva, 12. maj 2018. godine, obeležava se pod sloganom „Sestrinstvo: glas koji sledimo – zdravlje je ljudsko pravo“  (preporučena tema ICN-a), ukazujući da bi zdravstvena zaštita trebala da bude dostupna svima, bez obzira na mesto gde se pruža i okruženje.


Međunarodni savet sestrinstva (International Council of Nurses) ukazuje na više značajnih aspekata dostupnosti zdravstvene zaštite:

 • uočavanje i identifikacija neprepoznatih zdravstvenih potreba;
 • zadovoljavanje raznolikih zdravstvenih potreba;
 • dostupnost i laka pristupačnost uslugama;
 • priuštiva nega;
 • sigurna i kvalitetna nega;
 • neprekidan i humanocentrični pristup.

            Zašto se Međunarodni dan sestrinstva ove godine usmerava na zdravlje kao ljudsko pravo? Ovo šire usmerenje omogućava sestrinstvu da razume filozofsku osnovu svoje celokupne prakse, bilo da se u okviru nje pojedinci bave promocijom zdravlja, prevencijom bolesti i povreda ili tretmanom akutnih i hroničnih stanja. Ovaj fokus nam omogućava da utvrdimo zdravstvene posledice socijalnih odrednica zdravlja (sanitarnih mera, adekvatne ishrane, stanovanja, životne sredine i  radne okoline, obrazovanja, ravnopravnosti...) i omogućava nam da razumemo sistem zdravstvene zaštite iz perspektive u čijem je središtu osoba i zajednica.


            „Humanocentrični pristup znači ophođenje prema ljudima, pacijentima i njihovim bližnjima, starateljima i drugima sa saosećanjem, dostojanstvom i poštovanjem. On podrazumeva njihovo uključivanje u donošenje odluka o sopstvenom zdravlju i nezi. Ovaj pristup znači i uključivanje ljudi u dizajniranje sistema i stvaranje politike...“ (Angel Gurriá, OECD Secretary-General)


Zdravstveni sistem je esencijalni element zdravog i ravnopravnog društva. Zdravlje kao ljudsko pravo je perspektiva koja znači da gde god da živite možete dobiti zdravstvenu zaštitu koja je u skladu sa vašim zdravstvenim potrebama.

Spisak nagrađenih možete pogledati na sledećem linku.
Fotografije sa događaja pogledajte ovde.

 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva


Da povod proslave 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva prisustvujete stručnom sastanku :

Medicinske sestre-strateški partneri u kreiranju zdravstvene politike
Predavača : Biljana Šari, vms
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1006/2018-01/9/D-1-238/18 od 13.04.2018.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  medicinske sestre i zdravstveni tehničari
ZRENJANINSKO POZORIŠTE
10.05.2018. U 15 h


Posle stručnog dela biće upriličena dodela Povelja i Srebrnog znaka za nagrađenje medicinske sestre-tehničare. Proslava će biti ispraćena kulturno-umetničkim delom i koktelom po završetku.


Dobro nam došli...


 

 

 Poštovane kolege i koleginice,

12.05.2018.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara, a po dole navedenim kriterijumima :
1. Član Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin najmanje 5 godina
2. Da ima najmanje 10 godina radnog iskustva u struci
3. Poželjno je, ali nije obavezno da kandidat ima objavljene
stručne radove iz oblasti kojom se bavi
(u pisanoj formi navesti radove i stručne skupove na kojima su radovi
prezentovani-Zbornike radova)
4. Da poseduje etički lik profesionalca u svojoj struci,
5. Priložiti PROFESIONALNU BIOGRAFIJU.

Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 04.05.2018. godine na adresu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, SVETOSAVSKA 31, ZRENJANIN, SA NAZNAKOM ZA MAJER MARGIT ŠKOLSKI DISPANZER.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom i lično.

 

KONKURS


Za dodelu "Srebrnog znaka" koji će se i ove godine, tradicionalno, uručiti, 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka. Konkurs je otvoren do 04.05.2018. godine. Svečana akademija, na kojoj će se dodeliti Srebrni znaci i Povelje, biće održana 12.05.2018.godine u Zrenjaninu.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom konkursu i na svečanoj akademiji u Zrenjaninu. Potrebnu dokumentaciju poslati na adesu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, vetosavska 31, Komisija za dodelu nagrada i priznanja SZR Zr, sa naznakom za predsednika komisije Majer Margit školski dispanzer. Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom ili lično!


Kriterijumi za dodelu Srebrnog znaka Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin:


1. Da je predloženi, član Saveza zdravstvenih radnika najmanje deset godina

2. Da predloženi kandidat nije član druge profesionalne asocijacije

3. Da predloženi kandidat redovno uplaćuje članarinu Savezu zdravstvenih radnika Zrenjanin

4. Da je predloženi kandidat radno aktivan u profesiji najmanje deset godina

5. Da kao član asocijacije nije kažnjavan

6. Da ima objavljenih najmanje 5 stručnih radova/saopštenja na organizovanim skupovima SUZR Srbije

(u pisanoj formi navesti naslove radova i stručne skupove na kojima su radovi izlagani-citate zbornika radova)

7. Da u svojoj radnoj organizaciji i Profesionalnoj asocijaciji aktivno učestvuje u formiranju stručnih stavova

8. Da svojim profesionalnim i etičkim stavovima doprinosi unapređenju profesiji medicinskih sestara

9. Ukoliko predloženi kandidat ima druga priznanja i nagrade i navodi ih, priložiti kopiju istih

10. Kandidatura je lična, a mogu je podržati ustanova/služba/odeljenje iz kog je predloženi kandidat, sa obrazloženjem.

11. Neophodno je da predloženi kandidat priloži svoju profesionalnu biografiju.

12. Podnesci koji ne zadovoljavaju postavljene kriterijume i koji dođu posle predviđenog roka, neće biti uzeti u razmatranje

13. Nakon recenzijskog postupka predloženi kandidat će biti obavešten pismeno o odluci Komisije za dodelu nagrada i priznanja i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.


 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva


Da prisustvujete stručnim sastancima :

22.03.2018. 15 h Kulturni centar Zrenjanin

 Primena autologne krvi u ortopedskoj hirurgiji
Predavača : Tešić dr Ivana, spec.transfuziolog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 507/2018-01/287/A- 1-427/18 od 05.03.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Analiza laboratorijskog testiranja pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom
Predavača : Danijela Rajkov, strukovni laboratorijski tehnolog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 507/2018-01/280/A- 1-420/18 od 05.03.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Nemlečna ishrana u 1. godini života
Predavača : Bekić dr Slavica, spec.pedijatar
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/250/A- 1-1434/17 od 19.05.2017. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.
Pored stručnog dela, biće dodela Zahvalnica za nagrađene laborante.


28.03.2018. 15 h Kulturni centar Zrenjanin


 Od kijavice do kardiopulmonalne reanimacije-aleregije
Predavača : Koprivica Miroslav, strukovni medicinski tehničar
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 2506/2017-01/153/A- 1-1914/17 od 18.08.2017. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Komunikacija u SHMP sa posebnim osvrtom na dispečerski centar
Predavača : Koprivica dr Jovanka, spec.urgentne medicine
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 2506/2017-01/152/A- 1-1913/17 od 18.08.2017. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.


ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD po STRUČNOM SASTANKU!


Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "  Hoćemo i možemo bolje " , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 23.05.-27.05.2018.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
            Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Zdravstveni Savet Srbije je Akreditovao stručni skup.

Kriterijumi
Prvo obaveštenje
Rezime

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastancima :
 HPV infekcije
Predavača : Koložvari dr Ljiljana, spec.pedijatar,
Dom zdravlja Zrenjanin Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije
odlukom broj : 153-02- 2506/2017-01/149/A- 1-1910/17od 18.08.2017.
i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:
lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Zaštita od jonizujućeg zračenja u radiologiji
Predavača : Petrovački dr Mića, spec.radiolog, Opšta bolnica Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije
odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/247/A- 1-1431/17od 19.05.2017.
i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:
lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN
15.11.2017. U 15 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA
NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM
SASTANAKU.
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
SRBIJE


DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA- TEHNIČARA I BABICA SRBIJE

I NACIONALNI KONGRES GLAVNIH SESTARA SRBIJE


“ ZNANJEM DO PROMENA”

Poštovane kolege i koleginice, kompletan program i sve važne informacije možete pogledati na sledećem linku.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete strucnim sastancima :

? Perikarditis u decijem uzrastu Predavaca : Stankovic dr Tanja, pedijatar, Opšta bolnica Zrenjanin Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/252/A- 1-1436/17od 19.05.2017.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

? Efikasniji pristup lecenju hipertenzije fiksnim kombinacijama Predavaca : Đurin dr Sanja, internista kardiolog, Opšta bolnica Zrenjanin Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/151/A- 1-1912/17od 19.08.2017.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN 12.10.2017. U 15 h ZA CLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NECLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUCNOM SASTANAKU.

Registracija ucesnika na dan održavanja strucnog sastanka.

 

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem " Snaga, pobeda, znanje " , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 25.10.-29.10.2017.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene autore strucnih saopštenja da ispoštuju navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naucno strucni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Simpozijum ce biti akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i bice izbodovani autori strucnih saopštenja, kao i pasivni ucesnici sa odredenim brojem bodova.

Kriterijume za strucne radove clanova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za Simpozijum I kategorije " Snaga, pobeda, znanje " Zlatibor 25.10.-29.10.2017. možete pogledati na sledecem linku.

Prvo obaveštenje možete pogledati na sledecem linku.

Formular za prijavu i rezime možete preuzeti na sledecem linku.

 

Najnoviji informator Opšte bolnice "Đorde Joanovic" "Glas bolnice" možete pogledati na sledecem linku.

 

KONKURS

Za dodelu "Srebrnog znaka" koji će se i ove godine, tradicionalno, uručiti, 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.
Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka.
Konkurs je otvoren do 07.05.2017. godine.
Svečana akademija, na kojoj će se dodeliti Srebrni znaci i Povelje, biće održana 12.05.2017.godine u Zrenjaninu

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom konkursu i na svečanoj akademiji u Zrenjaninu
Potrebnu dokumentaciju poslati na adesu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, Svetosavska 31, Komisija za dodelu nagrada i priznanja SZR Zr, sa naznakom za predsednika komisije Majer Margit školski dispanzer.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom ili lično!

Kriterijume možete pogledati na sledećem linku.

 

Poštovane kolege i koleginice,

12.05.2017.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara. Kompletno obaveštenje i kriterijume možete pogledati na sledećem linku.

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU IZBORNE SKUPŠTINE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN 

Na sastanku Upravnog Odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin održanom 28. februara 2017.g . na predlog predsednika Saveza a u skladu sa Statutom clan 16. i 17. doneta je odluka da se 28. aprila 2017.g. održi izborna Skupština Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za mandatni period 2017. – 2021. godina. Po Statutu na izbornoj Skupštini bira se predsednik i sekretar Saveza i verifikuju mandati clanova Upravnog Odbora. Zainteresovani clanovi koji žele da konkurišu na mesto predsednika Saveza pismenu prijavu sa profesionalnom biografijom, planom rada i razvoja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin mogu dostaviti Sevezu zdravstvenih radnika Zrenjanin do 21. aprila 2017.g.

Adresa: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin Svetosavska 31, 23000 Zrenjanin

 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Povodom Dana laboranata

Da prisustvujete stručnim sastancima :

 • Intraoperativno spašavanje krvi

Predavača : Tešić dr  Ivana, spec.transfuziolog

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1811/2016-01/106/A-1-1255/16 od 23.05.2016. i za slušaoce nosi 1 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Transfuziološki aspekti prenatalne zaštite trudnica

Predavača : Tešić dr  Ivana, spec.transfuziolog

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1811/2016-01/216/A-1-1477/16 od 23.05.2016. i za slušaoce nosi 1 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Polifenoli-moćni antioksidansi

Predavača : Gordana Ksionžik, spec.farmaceutske tehnologije

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2768/2016-01/231/A-1-2144/16 od 18.08.2016. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.


KULTURNI CENTAR ZRENJANIN

06.04.2017. U 15 h


ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD za 3 STRUČNA SASTANKA!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

Pored stručnog dela, biće dodela Povelja i Zahvalnica za nagrađene laborante.


Pozivamo Vas da svi zajedno uveličamo Dan laboranata

 

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije (prve kategorije) sa međunarodnim učešćem "  Promocija znanja " , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 17.05.-21.05.2017.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kompletno obaveštenje možete pročitati na sledećem linku.

Prvo obaveštenje možete pročitati na sledećem linku.

Rezime možete pročitati na sledećem linku.

 

 

OBAVEŠTENJE

 Poštovane koleginice i kolege,

06.04.2017.godine obeležiće se Dana laboratorijskih tehničara u Kulturnom centru Zrenjanin u 15 h sa stručnim predavanjem i sa dodelom povelja zaslužnim laboratorijskim tehničarima. Detalje pogledajte na sledećem linku.

 

Mole se svi članovi iz privatnih praksi da uplate članarinu za I deo 2017. godine i da dokaz uplate dostave na stručnom sastanku 16.03.2017.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastancima :

 • Rast i uhranjenost dece i adolescenata

Predavača : Pejović Slađana, specijalista strukovna medicinska sestra, Dom zdravlja Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2768/2016-01/234/A-1-2147/16 od 18.08.2016.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Medicinski značaj praćenja telesnog rastenja

Predavača : Đurić dr Živojin, pedijatar, Dom zdravlja Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2768/2016-01/232/A-1-2145/16 od 18.08.2016.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN
16.03.2017. U 15 h

 

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANAKU.
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

 

Na redovnoj Skupštini DMSBS SUZRS 16.02.2017. u Leskovcu, a na predlog SZR Zr:

1. Koprivica Miroslav strukovna medicinska sestra izabran za predsednika Sekcije urgentne medicine

2. Milanov Maja medicinska sestra izabrana u IO Sekcije urgentne medicine

3. Stanić Slobodan medicinski tehničar izabran u IO Sekcije opšte medicine


Na redovnoj Skupštini Društva zubnih tehničara Srbije SUZRS 23.02.2017. u Beogradu, a na predlog SZR Zr:

1. Zoran Grujić zubni tehničar izabran za podpredsednika Društva zubnih tehničara Srbije


 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

 

Da prisustvujete stručnim sastancima :

 • Prevencija sindroma izgaranja unapređenjem mentalnog zdravlja

Predavača : Gardinovački dr Biljana, neuropsihijatar, Opšta Bolnica Zr
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-509/2016-01/216/A-1-320/16 od 03.03.2016. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Kawasakie-eva bolest

Predavača : Stanković dr Tatjana, pedijatar, Opšta bolnica Zr
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1811/2016-01/128/A-1-1297/16. od 23.05.2016. i za slušaoce nosi 1 bod eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN
24.11.2016. U 15 h

 

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PRVI STRUČNI SASTANAK I 300.00 RSD DRUGI STRUČNI SASTANAK.
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.
 

 

Obaveštenje u vezi pravilnika o bližim uslovima za izdavanje ili oduzimanje licence clanovima komora možete procitati na sledecem linku.

Važno obaveštenje u vezi obnavljanja licenci procitajte na sledecem linku.

Obaveštavaju se svi zaposleni da nam u petak 07. oktobra 2016.g u posetu dolaze kolege iz Užica. Po 42. put se sastajemo i družimo. Tom prilikom uprilicena je i svecana vecera. Svecena vecera je u ,, KAMELU“ sa pocetkom u 19.00 casova. Za svecano vece obezbedena je vecera, i orkestar koji ce zabavljati goste . Karte za svecanu veceru mogu se kupiti kod glavnih sestara ili kod vašeg predstavnika u Savezu zdravstvenih radnika. PRIJAVLJIVANJE DO 30.09.2016. Cena karte je 700.00 dinara ( vecera, kafa, slatki deo i pice bez ogranicenja ) .
Karte se mogu uzeti kod predsednika SZR Đurdice Šljapic, stara spec.II sprat soba 54, tel: 069/146 46 19(informacije možete dobiti kod vaše kontakt osobe iz SZR Zr)
Cveta Pajcic 060/ 353 64 04 Opšta bolnica
Slavica Popov 062/437 905 Opšta bolnica
Siniša Acin 069/ 353 64 04 ZZJZ Zr

Pozivamo sve zainteresovane da svojim prisustvom uvelicaju ovaj susret.

http://www.szr.org.rs/programi/najavaoktobar1.jpg

28. jul 2016. Godine

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem
"  Snagom reči " , koji će se održati na  Zlatiboru u periodu
 26.10.-30.10.2016.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
 Za više informacija klikni ovde.

 • Najavu simpozijuma  Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije možete pogledati ovde.
 • Dokument za rezime rada oktobar 2016. možete preuzeti ovde.

 

04. april 2016.g.
OBAVEŠTENJE ZA STRUČNO PREDAVANJE
KULTURNI CENTAR ZRENJANIN  25.04.2016. U 15 h

 • Značaj dojenja

Predavača : Ždrale dr Svjetlana pedijatar, Sarić Persa med.sestra.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Krvarenja iz donjih respiratornih puteva

Predavača : Martinov dr Branislav, spec.pneumoftiziolog, Jerinić Snežana org.zdrav.nege
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

Za vise informacija kliknite ovde.

 

SZR ZRENJANIN OBJAVLJUJE KONKURS  ZA DODELU SREBRNOG ZNAKA

I ove godine tradicionalno će se  uručiti srebrni znak 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.
Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka.
Konkurs je otvoren do 28.04.2016. godine.

Za vise informacija kliknite ovde.

 

DODELA PRIZNANJA
09.05.2015.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara. Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 28.04.2016. godine.

Za vise informacija kliknite ovde.

 

Mole se svi zaposleni u privatnoj praksi da regulišu članarinu za prvu polovinu 2016. godine. Takođe se mole svi koji nisu dostavili uplatnice da to urade 31.03.2016. godine na stručnom sastanku.

 

08. mart 2016.g.

Obaveštenje za laboratorijske tehnicare

31.03.2016.godine obeležice se Dan laboratorijskih tehnicara sa dodelom povelja zaslužnim laboratorijskim tehnicarima. Molimo Vas da nam Vaša ustanova dostavi predlog za nagradenog laboratorijskog tehnicara. Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 24.03.2016. godine.
Za više imformacija o kriterijumima za predloge možete pogledati ovde.

Obaveštenje za strucni sastanak

Strucni sastanak održace se  u Kulturnom Centru Zrenjain  31.03.2016. u 15 h

Teme:

 • Testiranje davalaca krvi na markere transfuzijom prenosive infekcije

Predavaca : Tešic dr  Ivana, spec.transfuziolog

 • Oralna antikoagulantna terapija - indikacije, kontrola, komplikacije

Predavaca : Tešic dr  Ivana, spec.transfuziolog

 • Prevencija i savremen tretman hronicnih rana

Predavaca : Marija Markovic, spec.strukovna med.sestra

Za više imformacija u vezi sa strucnim predavanjima  možete pogledati ovde.

 

24. februar 2016.g.

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "  Istraži, saopšti, pitaj " , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 11.05.-15.05.2016.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Za vise informacije klikni ovde.

 • Prvo obaveštenje, za više informacija klikni ovde.
 • Za preuzimanje rezimea za rad klikni ovde.

 

PET MINUTA TIŠINE!!!!

http://www.szr.org.rs/dopisi/Saop%C5%A1tenjepovodomubistvau%C5%A0apcu.gif

Kliknite na link za opširnije informacije.

 

 

 

 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Hipotireoza-da li dovoljno mislimo na nju?

Predavača : Kitaresku dr Đorđe spec.internista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 261/D-1-1125/15 od 27.05.2015. od 27.05.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Polineuropatija-problem i tretman

Predavača : Marija Marković spec.strukovna med.sestra
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 234/D-1-1097/15 od 27.05.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
05.11.2015. U 15 h

Formirani su jedinstveni spiskovi članova SZR Zr za stručne sastanke, proveriti kod Vaše kontakt osobe da li se nalazite na spisku.
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka  od 14 h  u holu Kulturnog centra Zrenjanin.

 

Zrenjanin i Užice- 41 godina


Poslednjeg vikenda septembra 2015. godine  sastali su se  predstavnici dva strukovna udruženja koja se naizmenično posećuju dug niz godina. Predstavnici članstva Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin su posetili članove Udruženja zdravstvenih radnika Užice. Pre 41 godinu potpisana je Povelja o bratimljenju ova dva udruženja u cilju unapređenja rada, sticanja znanja i razmeni iskustva u teoriji i praksi medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara ali pre svega u cilju negovanja dobrih međuljudskih odnosa. Posete koje se naizmenično sprovode svake godine (prošle godine je članstvo užičkog udruženja posetilo SZRZR i obeležilo tradicionalnih 40 godinja druženja) simbolizuju profesionalnu saradnju i prijateljstvo kao i strukovnu pripadnost.

Više informacija pogledajte na ovom linku a fotografije ovde.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Magistralni i galenski preparata u savremenoj praksi

Predavača : Gordana Ksionžik dipl. ph specijalista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2117/2015-01/11/D-1-1101/15od 26.06.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Zdravstvena pismenost-da li nas i koliko razumeju pacijenti?

Predavača : Ljubica Radoš dipl. ph specijalista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2117/2015-01/12/D-1-1096/15 od 26.06.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
08.10.2015. U 15 h

Formirani su jedinstveni spiskovi članova SZR Zr za stručne sastanke, proveriti kod Vaše kontakt osobe da li se nalazite na spisku.
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka  od 14 h  u holu Kulturnog centra Zrenjanin.

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "  Uvek novo, uvek iskustvo" , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 24.10.-28.10.2015.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
            Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Simpozijum će biti  akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i biće izbodovani autori stručnih saopštenja, kao i pasivni učesnici sa određenim brojem bodova.
 
Kriterijumi za stručne radove članova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin
za  Simpozijum I kategorije " Uvek novo, uvek iskustvo "
Zlatibor 24.10.-28.10.2015.

1. Rezime rada treba da je poslat na formularu za prijavu koji možete preuzeti ovde.
2. Obavezni delovi rezimea nalaze se na formularu za prijavu : uvod, cilj, metodologija, rezultati istraživanja i zaključak.
3. Rezime treba da sadrži : najviše 200 reči, sekciju ili profilsko društvo i način izlaganja.
4. Stručni radovi mogu biti iz preporučene ili slobodne teme za navedenu sekciju ili profilsko društvo.
5. Ukoliko stručni rad ima više autora ( koautora ) navesti-podvući osobu koja prezentuje rad.
6. U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 11.06.2008. u stručnim radovima je zabranjeno reklamiranje proizvođača lekova i medicinskih sredstava.
7. Naučno stručni odbor će od pristiglih radova izvršiti recenziju kvaliteta stručnih radova, a u skladu da rezultati istraživanja i prikazi slučajeva budu originalni i  ne smeju biti ranije objavljivani, kao i pisani iz domena zdravstvene nege. SZR Zr će poslati broj stručnih saopštenja u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.
8. Stručni rad može biti prihvaćen ili odbijen.
9. Stručni radovi pristigli posle roka ne podležu recenziji i neće se uzimati u obzir.
10. U sažetku obavezno navesti godine staža - najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.
11. U sažetku obavezno navesti-podvući stručnu spremu: srednja, viša, visoka.
12. Autor stručnog saopštenja treba da je najmanje 6 meseci član SZR Zrenjanin.
12. Rezime i gotov rad u elektronskoj formi ( na CD-u ) autori radova treba da dostave lično ili preko kontakt osoba do 03.09.2015. godine.
13. Nakon recenzijskog postupka autor stručnog saopštenja će biti obavešten pismeno o odluci Naučno stručnog odbora i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

KONKURS

Za dodelu "Srebrnog znaka" koji će se i ove godine, tradicionalno, uručiti, 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.
Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka.
Konkurs je otvoren do 05.05.2015. godine.
Svečana akademija, na kojoj će se dodeliti Srebrni znaci i Povelje, biće održana 11.05.2015.godine u Zrenjaninu.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom konkursu i na svečanoj akademiji u Zrenjaninu.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adesu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, Svetosavska 31, Komisija za dodelu nagrada i priznanja SZR Zr, sa naznakom za predsednika komisije Majer Margit školski dispanzer.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom ili lično!

Kriteriume možete pogledati na sledećem linku.

 

16.04.2015

Poštovane kolege i koleginice,

11.05.2015.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara.

Kriteriume možete pogledati na sledećem linku.

Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 05.05.2015. godine na adresu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, SVETOSAVSKA 31, ZRENJANIN, SA NAZNAKOM ZA MAJER MARGIT ŠKOLSKI DISPANZER.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom i lično.

 

01.04.2015.

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Prepoznavanje laganja u profesionalnoj praksi

Predavača : Đurović Borislav, mr psihologije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/200/D-1-1794/14 od 18.08.2014.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Svi protiv depresije

Predavača : Tatjana Bokun, dipl.psiholog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/202/D-1-1797/14 od 18.08.2014.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
08.04.2015. U 15 h

 

Formirani su jedinstveni spiskovi članova SZR Zr za stručne sastanke, proveriti kod Vaše kontakt osobe da li se nalazite na spisku.
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

 

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka  u holu Kulturnog centra Zrenjanin.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva
Povodom Dana laboranata

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Selekcija dobrovoljnih davalaca krvi, klinički pregled i razlozi odbijanja

Predavača : Tešić dr  Ivana, spec.transfuziolog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-628/2015-01/444/D-1-711/15 od 16.03.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Delokrug rada laboratorijskog tehničara u određivanju KKS

Predavača : Saravolac Danijela, laborant
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-628/2015-01/425/D-1-689/15 od 16.03.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

SALA ZA SASTANKE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
31.03.2015. U 13 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka. 

Pored stručnog dela, biće dodela Povelja i Zahvalnica za nagrađene laborante.

Pozivamo Vas da svi zajedno uveličamo Dan laboranata.

 

OBAVEŠTENJE

 Poštovane koleginice i kolege,

31.03.2015.godine obeležiće se Dan laboratorijskih tehničara ( bićete blagovremeno obavešteni o mestu održavanja, vremenu i stručnim predavanjima), sa dodelom povelja zaslužnim laboratorijskim tehničarima.
 Molimo Vas da nam Vaša ustanova dostavi predlog za nagrađenog laboratorijskog tehničara, a po dole navedenim kriterijumima :
1. Da je predloženi, član Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin najmanje 5 godina,
2. Da je predloženi kandidat radno aktivan u profesiji najmanje 10 godina,
3. Poželjno je da predloženi kandidat ima objavljene stručne radove iz oblasti kojom se bavi,
(u pisanoj formi navesti radove i stručne skupove na kojima su radovi prezentovani-Zbornike radova),
4. Molimo Vas da priložena biografija bude profesionalna, a ne lična.
5. Da svojim profesionalnim i etičkim stavovima doprinosi unapređenju profesiji laboratorijskog tehničara.

Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 24.03.2015. godine na adresu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, Svetosavska 31, Zrenjanin, sa naznakom za Majer Margitu, školski dispanzer.

 

21. februar 2015.g.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA   RELICENCIRANJE

                Obaveštavaju se clanovi SZR Zrenjanin koji su dobili licencu za rad 2008.g. da važnost njihove licence istice 2015.godine. Uputstvo za relicenciranje možete pogledati na linku. Sva potrebna dokumenta koja su potrebna za relicenciranje možete preuzeti sa linka.

U slucaju promene podataka zbog tacnosti evidencije važno je da se sve te promene  prijave Komori. Koji su to podaci koji se trebaju prijaviti pogledajte link.

 

19. februar 2015.g.

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva   12.03.2015. U 15 h
Da prisustvujete strucnom sastanku 

 • Vantelesna oplodnja

Predavaca : Radovanovic dr Darko, spec.gin. i akušerstva
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/202/D-1-936/14 od 19.05.2014.

 • Terapijske mogucnosti kiseonicke kapsule

Predavaca : Zec dr Ivan, spec.internista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/198/D-1-1791/14 od 18.08.2014.

 • Lecenje tuberkuloze rezistentne na lekove-problem današnjice

Predavaca : Martinov dr Branislav, spec.pneumaftiziolog
                     Jerinic Snežana, koordinator zdravstvene nege, vms
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/199/D-1-1792/14 od 18.08.2014.

 

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
Za više informacija pogledajte sledeci link.

 

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
            Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem "  Energija znanja-doprinesi.stvaraj " , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 13.05.-17.05.2015.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Za više informacija klikni pogledajte sledeci link.

Prijavu za rezime za simpozijum možete preuzeti na ovom linku.

 

 

 

 

Vesti iz 2014. godine možete pogledati klikom na ovaj link.

Vesti iz 2013. godine možete pogledati klikom na ovaj link.

Vesti iz 2012. godine možete pogledati klikom na ovaj link.

Vesti iz 2011. godine možete pogledati klikom na ovaj link.

Vesti iz 2010. godine možete pogledati klikom na ovaj link.

Vesti iz 2009. godine možete pogledati klikom na ovaj link.

 

Najnovija obaveštenja

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara uputila molbu ministarstvu zdravlja.

Predlog za izmenu i dopunu pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.

Predlog, izmena i dopuna pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Urgencija za pokretanje postupka za izmenu i dopunu pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstene službe.


Važni dokumenti:


Važni portali:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije:
www.kmszts.org.rs

Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije
www.szr.org.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs


Designed by SrX   © Savez Zdravstvenih Radnika Zrenjanin 2009. - 2015. All Rights Reserved
s